ချောဆီစက်အတွက် ဆီဆီချောဆီ အညွှန်းကိန်းများ

ဆီဆီ ချောဆီ အညွှန်းကိန်းကို ချောဆီစက်/စနစ်တွင် စီးဆင်းနှုန်း သို့မဟုတ် ဖိအားစစ်ဆေးရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ ချောဆီစနစ်၏ ပိုက်လိုင်းတွင် တပ်ဆင်ထားသော ထိန်းချုပ်မှု သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်ကိရိယာများကဲ့သို့ မတူညီသော လိုအပ်ချက်များအရ ချောဆီစနစ်အား တပ်ဆင်ရန် စီးရီးညွှန်းကိန်းများစွာရှိသည်။

YKQ ချောဆီဖိအားအညွှန်းကိန်း
YCK-P5/SG-A ကွဲပြားသောဖိအားခလုတ်
Terminal Pressure Control YKQ-SB